Algemene Voorwaarden / AVG

Alg. voorwaarden

  • De Opleiding

Taiji Tao & Qigong Opleidingen stelt zich tot doel om docenten Taiji-Qigong op te leiden. Het
betreft een basis-opleiding. Deze opleiding moet inspireren en uitnodigen tot verdere studie en
leermomenten om tot een vakkundig docent uit te groeien.

  • De docenten

De docenten aan deze school geven les met hart en ziel, waarbij het Chinese Natuurflosofsche
gedachtegoed als inspiratiebron dient. Zij zijn gedegen opgeleid in theorie en praktijk om les te
mogen geven.
Ook wordt met veel respect en liefde het gedachtegoed van de Oprichter van de Tai Chi Tao
Leraren Oostelijke groep, Jan Kraak, uitgedragen. Hierbij gaat om open-minded en creatieve
werkwijze om te gaan met oefeningen en vormen uit alle stromingen binnen de Taijiquan en
Qigong. Het is laagdrempelig en toegankelijk voor een ieder die deze bewegingsleer wil uitoefenen.
Docent: Veronique Rillmann,
info@taijitao.nl
Docent-assistent: Marjanne Jager, info@balanced-feet.nl

  • De student

De eerste lesdag wordt besteed aan kennismaking en uitleg van de opleiding en de richtlijnen.
Van de student wordt, naast aanwezigheid, een actieve leerhouding verwacht.
De student kan met medestudenten vragen en informatief uitwisselen. Tevens kunnen zij
oefensessies afspreken.
De student kan per email/whatsapp vragen stellen aan de docenten m.b.t. studiebegeleiding en
persoonlijke vragen.
Via Facebook is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Taiji-Qigong Nederland pagina.

  • De lesdagen (fysiek)

Een lesdag bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk.
Verder zullen huiswerkopdrachten worden verstrekt ter ondersteuning van theorie en praktijk.
Geadviseerd wordt om 3 lesuren bij 3 verschillende docenten bij te wonen en mee te doen om
verschillende lesstijlen te observeren. Dit wordt niet getoetst.

  • Betaling

Je hebt je ingeschreven voor de gehele opleiding en betaling ineens.
Voortijdig annuleren of tussentijds beëindigen leidt niet tot terugbetaling.
Tenzij: je annuleert tot 5 maanden voor aanvang van de opleiding. Dan ontvang je je betaling terug
minus administratiekosten.
Bij annulering vanaf 5 tot 3 maanden voor aanvang, geldt een terugbetaling van 75% van het
totaal verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.
Bij annulering tot 3 tot 1 maand voor aanvang van de opleiding, geldt een terugbetaling van 50%
van het verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.
Bij annulering tot 1 maand tot 2 weken voor aanvang geldt een terugbetaling van 15% van het
verschuldigde jaarlesgeld plus administratiekosten.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt er geen restitutie verleend
van het verschuldigde lesgeld. Je mag wel een vervanger de opleiding laten vervolgen.

  • Studiebelasting

Om je diploma te kunnen behalen moet je er vanuit gaan dat je minimaal 1 dagdeel per week
nodig hebt om je theorie te leren. Ook voor het behalen van je praktijk zul je veel moeten oefenen
omdat het praktijkexamen getoetst wordt op het gegeven lesmateriaal.
Daarnaast hangt het samen met je eigen leercapaciteit en -tempo. Het gegeven aantal lesuren per
week is een leidraad.

  • Richtlijnen m.b.t. diplomering

Om een Diploma te behalen dienen minimaal 10 lesdagen gevolgd te zijn (1 lesdag is een online les
en 1 lesdag mag je dus missen).

In je werkmap zit een presentielijst, die aan het eind van elke opleidingsdag wordt afgetekend door
de docent. Elke student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het laten aftekenen.
Wanneer je meer dan 1 les mist dan kun je deze inhalen (tegen betaling) alleen in het studiejaar
daarna.
Daarna vervalt deze mogelijkheid.
Tevens moet de theorie (tussentijdse toetsing en examen) met een voldoende behaald zijn.

  • Lichamelijke en fysieke belasting

De student is verantwoordelijk om zijn eigen grenzen te bewaken (zowel fysiek als mentaal).
De docenten zijn ook verantwoordelijk voor het aanreiken van goed lesmateriaal, goede uitleg en
eventuele “risico’s” bij het uitoefenen van de bewegingen, vormen en oefeningen.
De docenten zijn echter niet verantwoordelijk voor de mentale gesteldheid van de cursist.
De docenten zijn er wel voor om zorg te dragen dat er een veilige leeromgeving gecreëerd wordt
op de leslocaties.

  • Auteursrechten

De lesteksten, de flmpjes en ander lesmateriaal zijn eigendom van de docenten. Er mag niets,
zonder hun toestemming, gekopieerd, vermenigvuldigd of gebruikt worden. Teksten mogen niet
door anderen voor commercieel gebruik worden ingezet
.

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Onderstaande informatie is noodzakelijk voor:

 Het opstellen van een (individueel) opleidingstraject.
Foto’s, flm e.d. hebben een onderwijskundig doel.
Cliëntinformatie kan worden besproken met collegae of in een intervisie. Dit gebeurt anoniem.
Informatie is nodig voor het opstellen van een factuur, diploma, bewijs van deelname, belasting.

Gevraagd worden:

Naam, adres en woonplaats gegevens
Geboortedatum
Telefoon
Emailadres
Bankgegevens
Relevante gegevens m.b.t. medische zaken die van invloed zijn op het opleidingstraject

 

Toelichting

Gegevens worden achter slot en grendel bewaard.
De digitale (online, wifi e.d.) programma’s die worden gebruikt zijn: WhatsApp, Internet, Vimeo, We Transfer, Email, YouTube
Soms wordt ambulant gewerkt of informatie op een back-op/usb gezet.
De informatie wordt in een gesloten systeem vervoerd.
Digitale gegevens zijn beveiligd via: Windows Defense.

De deelnemer heeft te allen tijde recht op inzage, wijzigen en ontvangen van geregistreerde informatie.

In overleg met de deelnemers/groep kan worden afgesproken dat foto’s mogen worden gebruikt voor PR en marketingdoeleinden.
De deelnemer zal hierover vooraf worden geïnformeerd en zal hiervoor toestemming moeten geven. Zonder toestemming zullen geen beelden worden geplaatst of alleen volledig onherkenbaar.


Internet en Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op de website taijitao.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Functionele cookies:

Gebruik van functionele cookies:
Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Cookies van derden:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” Ook werken wij met plug-ins van Google en YouTube. Hiervoor geld hetzelfde als voor Facebook en LinkedIn.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube, Facebook, Google en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, YouTube, Facebook en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je kunt cookies van derden, zoals hierboven genoemd verwijderen of permanent blokkeren via de instellingen van je internet browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites van de Consumentenbond kun je meer informatie over cookies vinden:

Wat zijn cookies?
Cookies verwijderen: stappenplan
Tracking cookies blokkeren met adblocker