TTQO zal de adviezen van de overheid volgen.

🙏 Veilig naar je lesdag: zo doe je dat:

  • We houden ons aan de 1,5 meter afstand, indien dat nog nodig is. Bij oefeningen die met z’n tweeën/groepjes worden gedaan overleggen we.
  • Hoest en nies in je elleboog/kleding.
  • Was vaak je handen.
  • Bij griep of luchtweg- klachten: toch maar thuis blijven ? 
  • Mondkapje op vrijwillige basis
  • Wanneer door de overheid (weer) regels worden opgelegd of een lockdown wordt afgekondigd dan overleggen we over nieuwe lesdata en/of financiële compensatie.