Inschrijfformulier

  De inzender wenst zich in te schrijven voor de Jaaropleiding Taiji Tao & Qigong zoals op deze website beschreven.

  Locatie: De Kleine Hoeve, Paterswal 12, 7671TB Vriezenveen. Aanvangstijdstip: 10:00 uur

  De inzender verklaart tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden zoals deze in bijgevoegde link zijn beschreven en hiermee akkoord te gaan en hij/zij verplicht zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding het verschuldigde bedrag over te maken op het onder aan dit inschrijfformulier vermelde IBAN.

  Als het bedrag niet op tijd op onze rekening staat bent u niet ingeschreven en kunt u niet aan de opleiding deelnemen.

  Algemene Voorwaarden

  inschrijfformulier bankrekening op asn

  IBAN: NL20INGB0004869157
  T.n.v.: V. Rillmann